Avinfret  

Especejament de carns              -       Fàbrica d'elaborats càrnis i embotits              -                 Supermercats de carns

REFERÈNCIES:

Llom sencer, tallat i a tacs.

Llibrets de llom.

Costella a tacs , xurrasco

    i a tires.

Cap de llom sencer i tallat.

Estofat de porc.

Cues.


Peus.

Galtes sense òs.

Papada sencera i tallada.

Filet.

Morro sencer i tallat.

Secreto.

Ossos d'espinada.


Panxeta tallada.

Llonza de coll i canya.

Orella.

Garró.

Ronyó, llengua, cor.

Freixures.

Etc .....