Avinfret  

Especejament de carns              -       Fàbrica d'elaborats càrnis i embotits              -                 Supermercats de carns

REFERÈNCIES:

Conill sencer.

Conill a quarts.

Conill trocejat.

Especejament: espatlla, cuixa, costelles, fetge ...